www.iriston.com
 
Æппæт дунейы ирæттæ - зонут уе 'взаг!
  Словари на IRISTON.COM
Пособие для желающих знать осетинский язык.
 

Словари

Дигорско-русский словарь. Составитель Таказов Ф.М., к.ф.н.: Около 30000 слов. г. Владикавказ, Издательство «Алания», 2003. – 734 с. (реально 23 111 статей)

Осетинско-русский словарь под редакцией А.М.Касаева, Редактор издания Гуриев Т.А.: Около 28000 слов. 4-е издание. г.Владикавказ, Изд-во Северо-Осетинского института гуманитарных исследований, 1993. – 384 с. (реально 23 014 статей)

Составил В.И. Абаев. Редактор издания М.И. Исаев: Около 25000 слов. Издание второе, исправленное и дополненное. г. Москва, Изд-во «Советская энциклопедия», 1970. – 584 с. (реально 25 227 статьи)

Использованы материалы из книг: Осетинские обычаи. Составитель Гастан Агнаев. Рецензенты Камал Ходов, Геор Чеджемты. – Владикавказ, «Урсдон», 1999 – 172 с.;
Ирон æгъдæуттæ. Чиныг сарæзта Агънаты Гæстæн. Рецензенттæ Ходы Камал æмæ Чеджемты Геор. – Дзæуджыхъæу, «Урсдон», 1999 – 176 с.;
Этнография и мифология осетин. Краткий словарь. Составили Дзадзиев А.Б., Дзуцев Х.В., Караев С.М. – Владикавказ, 1994 – 284 с. ( 1 072 статьи)

Фразеологический словарь осетинского языка. Составил Дзабиты З. Т. Редактор издания Дзиццойты Ю. А.: 2-е дополненное издание. г. Цхинвал, Полиграфическое производственное объединение РЮО, 2003. – 448 с. (5 241 статя)

Осетинский орфографический словарь, около 58 тысяч слов. Научно-популярное издание. Составители: Н. К. Багаев, Х. А. Таказов. Издательство «Алания», – Владикавказ, 2002 г. — 688 с. (реально 49 770 статей)

Составил: Гацалова Л.Б. Книга издана в авторской редакции. Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований – Владикавказ: РИО СОИГСИ, 2007. — 140 с. (527 статей)

Сарæзтой Мамсыраты Озкан Темурленк æмæ Мамсыраты Озканы чызг Ирмæ Темурленк. Ныртæккæ дзы ис 5609 уацхъуыды. Куыст ма йыл цæуы. Осетинско-Турецкий словарь. Составили Мамсыраты Озкан Темурленк и Мамсыраты Ирма Темурленк. В настоящее время содержит 5609 статей. В стадии разработки.


Статьи Словари
Здравствуйте, Гость.
  Введите слово для поиска и выберите раздел
    открывать статьи в одном окне

| 1 | 2 | 3 | 4 |
  По Вашему запросу найдено 354 слов(a). Уточните, пожалуйста, запрос.

 æxxуыс  
yardım, destek ... Подробнее...
 æxсызгон  
mememnuniyet, hoş, sevimli, canayakın, şirin, istenilir, arzu edilir ... Подробнее...
 æxсын  
yıkamak, silmek ... Подробнее...
 æxсынын  
çıtlatmak, kırmak, kemirmek ... Подробнее...
 æxца  
para, servet ... Подробнее...
 æyæд  
o zaman, o durumda, bu durumda ... Подробнее...
 æвæcмoн  
pişmanlık, nedamet, esef, teessüf, acıma, merhamet, ... Подробнее...
 æвæcтиaтæй  
derhal, o anda, vakit geçirmeksizin ... Подробнее...
 æвæгæсæг    
boşlamak, savsaklamak, nezaretsiz, gözetmesiz, bakımsız, öksüz ... Подробнее...
 æвæрæг (æвæрджытæ)  
koyan, mühür basan, yerleştiren, saklayan, bırakan ... Подробнее...
 æвæрæн    
ambar, depo, ardiye, yedeklik, rezerve, saklama, koruma, dayanak ... Подробнее...
 æвæринaг (æвæринæгтæ)  
saklanacak, korunacak, toplanacak ... Подробнее...
 æвæринæгтæ  
saklanacaklar, korunacaklar, himaye edilecekler, toplanacaklar ... Подробнее...
 æвæрын    
koymak, mühürlemek, yerleştirmek, saklamak, toparlamak, yüklemek ... Подробнее...
 æвæццæгæн    
muhtemel, ihtimal, galiba, olasılıkla, herhalde, şüpe yok ki ... Подробнее...
 æввæрсын  
ihsan etmek, bağışlamak, iyi muamele göstermek, teşrif buyurmak ... Подробнее...
 æввахс    
yakın, sıkıfıkı, candan, samimi, içten, komşu, yanıbaşında, akraba ... Подробнее...
 æввахсoн  
yakınlarda olacak, önümüzdeki, akraba, samimi, içten ... Подробнее...
 æввахсдзинaд  
yakınlık, samimiyet, akrabalık ... Подробнее...
 æввонг    
hazır, tamam olan, açık, özgür, serbest, tahliye edilmiş, çabasız, kolayca ... Подробнее...
 æвгæнын    
dökmek, doldurmak, koymak, yığmak, yüklemek boşaltmak, şarj etmek ... Подробнее...
 æвгъyaг  
yazık, yazık oldu, layık değildi, hak etmemek, acınacak, esef duymak ... Подробнее...
 æвгъæдгæc  
ebe, doğum yaptıran, kadın nine, koca karı, ihtiyar kadın ... Подробнее...
 æвгъау    
yazık olmak, acınacak şey, merhamet, büyük kayıp, değmez, pişmanlık, acıma ... Подробнее...
 æвдæлгæ  
zamanı olmak, vakti olmak, serbest, özgür ... Подробнее...
 æвдæлон    
boş, yüksüz, serbest, manasız, asılsız, önemsiz, zararsız, zamanı olmak ... Подробнее...
 æвдæлын    
boş zamanı olmak ... Подробнее...
 æвдисæг (æвдисджытæ)  
tanıklık etmek, teyit etmek, gösterme, belirti, delil ... Подробнее...
 æвдисæйнaг (æвдисæйнæгтæ)  
delil, tanıklık, belge, sertifika, rapor, kanıt ... Подробнее...
 æвдисæн    
şahit, müşahit, görgü şahidi, tanık, belge ... Подробнее...
 æвдисын    
göstermek, tarif etmek, ifade vermek, beyan etmek, sergilemek ... Подробнее...
 æвдузæн    
düğüm, ilmik, düğme iliği, kopça iliği, kapı - pencere rezesi, hüküm ... Подробнее...
 æвдузын    
bağlayıp tesbit etmek, dolamak, sarmak, sağlamlaştırmak, fırıl fırıl döndürmek, saptamak, durağanlaştırmak, tahsis etmek, tuturmak, listeye alınmak ... Подробнее...
 æвдулын    
yuvarlamak, gezdirmek, silindirden geçirmek, bulamak, yoğurmak, çırpmak, tokaçlamak, karmak, bulaştırmak, karalamak, çiziktirmek ... Подробнее...
 æвзaг (æвзæгтæ)  
dil, lisan, konuşma, söyleyiş, söz, laf, bahis, söylev ... Подробнее...
 æвзaгaxyыpaд  
dilcilik, dilbilim, dilbilgisi, lengüisitik ... Подробнее...
 æвзoнг  
geç, gecikmiş, geç kalan, geç gelen, ham, gençlere özgü, körpe, taze ... Подробнее...
 æвзæр    
kötü, bozuk, yaramaz, ahlaksız, zararlı, fena, adi, rezil, iğrenç, berbat, pis ... Подробнее...
 æвзæрæн    
başlangıç, kaynak, asıl, kökler, nedenler, doğuş, uyanış, meydana gelme ... Подробнее...
 æвзæргæнæг    
suçlu, haydut, çapulcu, yağmacı, soyguncu, gangster ... Подробнее...
 æвзæрдæp  
daha fena, daha kötü, beter, en fena, en kötü ... Подробнее...
 æвзæрдзинaд  
kötülük, hırsla, öfkeyle, kinle, garezle, hınçla ... Подробнее...
 æвзæрст    
seçilmiş, seçkin, seçme, güzide, kalburüstü, elenmiş, denenmiş ... Подробнее...
 æвзæрын    
meydana gelmek, doğmak, ortaya çıkmak, görünmek, yayımlamak, yaratmak, ürün vermek, çoğalmak, kopya edilmek, filizlenmek, çimlenmek, çözülmek, tutmak ... Подробнее...
 æвзалы    
kömür æ ... Подробнее...
 æвзарæн    
seçme, deneme, sınama, tecrübe, sınav, seçim ... Подробнее...
 æвзаргæ    
seçimli, seçilen delege, seçilmiş, seçkin, seçme, güzide, kalburüstü ... Подробнее...
 æвзаринaг  
beğenilip seçilen, gözde, seçilecek, seçme ... Подробнее...
 æвзарын    
seçmek, tasnif etmek, ayıklamak, yoklamak, işaret koymak, karar vermek ... Подробнее...
 æвзиcт  
gümüş, sim ... Подробнее...
 æвзидæг    
kaldıran, tehdit edici, içinde tehlike olan, tehlikeli ... Подробнее...
 æвзидын    
sarsmak, korkutmak, örfelemek, gözdağı vermek, içinde tehlike olmak ... Подробнее...
 æвзийын    
düşmek, kurtulmak, dökülmek, yağmak, düşmek, çökelmek ... Подробнее...
 æвзилын    
fırlatmak, göndermek, bırakmak, vazgeçmek, silkip atmak, püskürtmek, defetmek, alaşağı etmek, kurtulmak, azaltmak, yığmak, akıtmak, sallamak, sallanmak ... Подробнее...
 æвзыcт  
vuruş, sallama, çekiş, kürek darbesi, tehlikeli, kaba jest ... Подробнее...
 æви    
yoksa, veya, yahut, veyahut, yani, acaba, ancak, yalnız ... Подробнее...
 æвиппайдзинад  
anilik, birdenbirelik, sürpriz, tesadüf, raslantı, beklenmedik ... Подробнее...
 æвнaлæнтæ  
dokunaçlar, duyarga ... Подробнее...
 æвналын    
dokunmak, ellemek, incitmek, tutunmak, başlamak, girişmek, açmak ... Подробнее...
 æвхæрд  
aşağılanmış, hakaret edilmiş, hırpalanmış ... Подробнее...
 æгac  
diri, yaşıyan, hayatta, canlı, sağlam, sihhatli, esen, zinde ... Подробнее...
 æгaд  
şerefsizlik, saygısızlık, hürmetsizlik, namussuzluk, rezillik, utandırıcı, yüzkarası ... Подробнее...
 æгaдгæнæг  
rezil rüsva eden, rezalet çıkaran, tahrik eden, küçülten, alçaltan ... Подробнее...
 æгaддзинад  
şerefsizlik, saygısızlık, hürmetsizlik, namussuzluk, rezillik ... Подробнее...
 æгaйнæг  
el değmememiş, dokunulmamış, bakir ... Подробнее...
 æгaйтмa  
iyi ki, çok güzel, pek iyi, çok iyi, pekala, olsun, ala, mükemmel surette ... Подробнее...
 æгæргæнæг    
haddinden fazla, çok fazla ... Подробнее...
 æгæрдзaг (æгæрдзæгтæ)  
hıncahınç dolu, ağzına kadar dolu, tıkabasa dolu ... Подробнее...
 æгасгæнæг    
şifa veren, şifalık, kurtaran, kurtarıcı ... Подробнее...
 æгасцyaй  
hoş geldin, sağ salim geldin, hayır olsun, merhaba, yaşıyasın ... Подробнее...
 æгуыстæг  
zamanını almak, meşgul etmek ... Подробнее...
 æгъдау (æгъдæутæ)  
gelenek, töre, anane, terbiye, kural, buyruk, incelik ... Подробнее...
 æгъдауджын    
adetli, gelenekçi ... Подробнее...
 æгъдаухæлддзинад  
ahlaka aykırı, ahlaksız, terbiyesiz ... Подробнее...
 æгънæг (æгънæджытæ)  
düğme, rozet, düğmelemek, düğümlemek ... Подробнее...
 æдæрсгæ    
akıcı, rahat, pürüzsüz ... Подробнее...
 æддæ    
dışarı ... Подробнее...
 æддæг-мидæг  
içeri dışarı olmak, içi dışına çıkmak, karmakarışık ... Подробнее...
 æддаг    
dışardaki, yabancı, el, yabani ... Подробнее...
 æдде  
dışarıda, dış tarafta, harici, açık havada, dıştan gelen, dışarıdan ... Подробнее...
 æдзæcгoмдзинад  
utanmazlık, yüzsüzlük ... Подробнее...
| 1 | 2 | 3 | 4 |