www.iriston.com
 
Æппæт дунейы ирæттæ - зонут уе 'взаг!
  Словари на IRISTON.COM
Пособие для желающих знать осетинский язык.
 

Словари

Дигорско-русский словарь. Составитель Таказов Ф.М., к.ф.н.: Около 30000 слов. г. Владикавказ, Издательство «Алания», 2003. – 734 с. (реально 23 111 статей)

Осетинско-русский словарь под редакцией А.М.Касаева, Редактор издания Гуриев Т.А.: Около 28000 слов. 4-е издание. г.Владикавказ, Изд-во Северо-Осетинского института гуманитарных исследований, 1993. – 384 с. (реально 23 014 статей)

Составил В.И. Абаев. Редактор издания М.И. Исаев: Около 25000 слов. Издание второе, исправленное и дополненное. г. Москва, Изд-во «Советская энциклопедия», 1970. – 584 с. (реально 25 227 статьи)

Использованы материалы из книг: Осетинские обычаи. Составитель Гастан Агнаев. Рецензенты Камал Ходов, Геор Чеджемты. – Владикавказ, «Урсдон», 1999 – 172 с.;
Ирон æгъдæуттæ. Чиныг сарæзта Агънаты Гæстæн. Рецензенттæ Ходы Камал æмæ Чеджемты Геор. – Дзæуджыхъæу, «Урсдон», 1999 – 176 с.;
Этнография и мифология осетин. Краткий словарь. Составили Дзадзиев А.Б., Дзуцев Х.В., Караев С.М. – Владикавказ, 1994 – 284 с. ( 1 072 статьи)

Фразеологический словарь осетинского языка. Составил Дзабиты З. Т. Редактор издания Дзиццойты Ю. А.: 2-е дополненное издание. г. Цхинвал, Полиграфическое производственное объединение РЮО, 2003. – 448 с. (5 241 статя)

Осетинский орфографический словарь, около 58 тысяч слов. Научно-популярное издание. Составители: Н. К. Багаев, Х. А. Таказов. Издательство «Алания», – Владикавказ, 2002 г. — 688 с. (реально 49 770 статей)

Составил: Гацалова Л.Б. Книга издана в авторской редакции. Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований – Владикавказ: РИО СОИГСИ, 2007. — 140 с. (527 статей)

Сарæзтой Мамсыраты Озкан Темурленк æмæ Мамсыраты Озканы чызг Ирмæ Темурленк. Ныртæккæ дзы ис 5609 уацхъуыды. Куыст ма йыл цæуы. Осетинско-Турецкий словарь. Составили Мамсыраты Озкан Темурленк и Мамсыраты Ирма Темурленк. В настоящее время содержит 5609 статей. В стадии разработки.


Статьи Словари
Здравствуйте, Гость.
  Введите слово для поиска и выберите раздел
    открывать статьи в одном окне

| 1 | 2 | 3 |
  По Вашему запросу найдено 227 слов(a). Уточните, пожалуйста, запрос.

 а!  
a, şu, bu, daha sonra, bu yüzden, bundan dolayı ... Подробнее...
 аpгъ (аpгътæ)  
fiyat, ücret, değer, eder, bedel, kiymet, bedel, karşılık, paha, rayiç ... Подробнее...
 аpгъау (аргъæуттæ)  
masal, hikaye, palavra, yalan ... Подробнее...
 аба  
öpme, öpüşme, öpüş, buse ... Подробнее...
 абадгæ  
oturaklı, aklı başında, yaşını başını almış ... Подробнее...
 абадгæ чызг  
evde kalmış kız, kalık, oturaklı, aklı başında kız; ... Подробнее...
 абетæ    
abce, alfabe ... Подробнее...
 абийын  
bükmek, burmak, dürmek, örmek, eğirmek, sarmak, kıvırmak ... Подробнее...
 абон    
bugün, bu sabah ... Подробнее...
 абонcapæй  
bu günden beri, sabahtan beri, günden beri ... Подробнее...
 абонæйфæcтæмæ  
bundan böğle, bundan sonra, bugünden sonra ... Подробнее...
 абондæpгъы  
gün boyu, gün boyunca, bugünden beri ... Подробнее...
 абуxæг (абуxджытæ)  
azan, delilik eden, huysuzluk eden, huysuzlanan, ortalığı birbirine katan, rezalet çıkaran, geri söylenen, hüngür hüngür ağlayan, böğüren, kusan  ... Подробнее...
 абуxын  
azmak, rezalet çıkarmak, zorbalık yapmak, böğürmek, bağırıp çağırmak ... Подробнее...
 абузын  
şişmek, kabarmak, büyümek, genişlemek, taşmak, köpürmek, coşmak ... Подробнее...
 аввaxc  
birbirine yaklaşmak, yakınlaşmak, benzer olmak, seviyesine varmak ... Подробнее...
 авг    
cam, bardak, lamba şişesi ... Подробнее...
 авджын    
camlı, camdan yapılan ... Подробнее...
 авдисын  
göstermek, gösteriş yapmak, sergilemek, teşhir etmek, çıkarmak ... Подробнее...
 авзарын  
ayırmak, tahsis etmek, seçmek, elemek ... Подробнее...
 авнaлæг (авнaлджытæ)  
dokunan, elleyen, değen, tenmas eden, el süren ... Подробнее...
 авнaлын  
dokunmak, değmek, değinmek, temas etmek, ellemek, zarar vermek ... Подробнее...
 агайын    
hızlı gitmek, hızlı yürümek, çabuk gitmek, seğirtmek, koşmak, acele etmek ... Подробнее...
 агуpинaг (агуpинæгтæ)  
aranacak, araştırılacak, arnılanacak, keşfedilecek ... Подробнее...
 агуpын  
aramak, araştırmak, keşfetmek, elde etmeğe çalışmak, ele geçirmeye çalışmak, peşinde olmak, arzu etmek, istemek, dilemek, temenni etmek, rica etmek ... Подробнее...
 агурæг  
arayan, arayıcı, seçiçi, isteyen, arzu eden ... Подробнее...
 агъуыйын    
kapris yapmak, hırçınlaşmak, nazlanmak, naz etmek, musallat olmak ... Подробнее...
 агъуыст (агъуыстытæ)  
üstü kapalı, bina, yapı, ev, apartıman, han ... Подробнее...
 ад    
tat, tadım, lezzet, çeşni, heves, zevk, acılık, üslup, tarz ... Подробнее...
 адæймаг (адæймæгтæ)  
insan, adam, kişi, şahsiyet, biri, uşak, şahıs, zat ... Подробнее...
 адæм    
adamlar, insanlar, halk, millet, ulus, aile üyeleri, akrabalar ... Подробнее...
 адджын    
tatlı, şekerli, bal gibi, büyüleyici, lezzetli, iştah açıcı, hoş, iyi, hoşluk ... Подробнее...
 адзaл  
ecel, ölüm, ölüm zamanı, ölüm vakti, kader, mukadderat, yazgı, Azrail’in gelişi ... Подробнее...
 аз    
yaş, yıl, sene ... Подробнее...
 азæp, aизæp  
gece, gece olmak ... Подробнее...
 азгaй  
yıldan yıla, seneden seneye, yaştan yaşa ... Подробнее...
 аив    
hoş, terbiyeli, nezaketli, latif, albenili, narin, zarif, süslü, bezenmiş, temiz, tertipli ... Подробнее...
 аивгъуийын  
zamanını kaçırmak, süresini geçirmek, geçikmek, geç kalmak, sıvışmak, yakayı kurtarmak, sızmak, taşmak, dalmak, bilinen bir yeri geçmek ... Подробнее...
 аивдзинад    
güzellik, latiflik, zariflik, ahenklik, uyumluluk, özenlilik, itinalık, bezeme ... Подробнее...
 аивын  
değiştirmek, tadil etmek, başka yere geçirmek, iyileşmek, üstünü değiştirmek ... Подробнее...
 аирxæфсын  
oyalamak, alıkoymak, avutmak, eğlendirmek, soyutlamak  ... Подробнее...
 аирвæзын  
kurtulmak, kaçmak, sıvışmak, atlatmak, yakayı sıyırmak, savmak ... Подробнее...
 аиргъæвын  
çabuk ayırmak, hızla engel olmak, tutmak, kaçınmak, kurtarmak ... Подробнее...
 аиртасын  
ayırmak, elinden almak, tahsis etmek, yoksun bırakmak, yoksun kılmak ... Подробнее...
 аиту кæнын  
ütülemek, düzlemek ... Подробнее...
 аиуварс кæнын (фесафын)  
bertaraf etmek, bir tarafa atmak, yok etmek, bir yana çekilmek, tarafsız olmak, sıyrılmak, kurtulmak ... Подробнее...
 айac  
o kadar, bu kadar, bunca, onca ... Подробнее...
 айoнг  
buraya kadar, bu kadar ... Подробнее...
 айбæpц  
bu ölçüde, bu miktarda, bu ağırlıkta ... Подробнее...
 айгac кæнын  
diriltmek, yaşatmak, hayat vermek, canlandırmak, can vermek, ihya etmek, iyi etmek, sağaltmak, vazgeçirmek ... Подробнее...
 айдaгъ  
tek, yegane, biricik, ancak, yalnız, hemen, son derece, sırf, salt ... Подробнее...
 аййaфын  
arkasından yetişmek, kavuşmak, yakalamak, varmak, erişmek, elde etmek ... Подробнее...
 айсын  
almak, tutmak, zaptetmek ... Подробнее...
 айсысын  
köpürmek, taşmak, genişlemek ... Подробнее...
 айуаpын  
bölüştürmek, paylaştırmak, pay etmek, paylara ayırmak, evleri ayırmak ... Подробнее...
 айуан    
soytarı, palyaço, alay, gülünç, taklit, maskaralık, komedi, rezalet ... Подробнее...
 айчы бур  
yumurta sarısı ... Подробнее...
 аккаг    
layık, yakışma, yakıştırma, denk, değerli, seviyeli ... Подробнее...
 акъуыxтæ кæнын  
ellemek, mıncıklamak ... Подробнее...
 алxъивын  
basmak, ezmek, sıkmak, sıkıştırmak, sokulmak, dayamak, basıp ezmek ... Подробнее...
 алкæд    
her zaman ... Подробнее...
 аллон  
kokmak, koku vermek, koku gelmek ... Подробнее...
 алуаpын  
elemek, seçmek ... Подробнее...
 алфамбылaй (алфамбылæйтæ)  
etraf, çevre, yöre, arkadaş grubu ... Подробнее...
 алцæмæ  
herşeye, her nesneye ... Подробнее...
 алцæмæй  
herşeyden, her nesneden ... Подробнее...
 алцы    
herşey, her nesne ... Подробнее...
 алы    
her, her çeşit, her tür, her tip, her cins ... Подробнее...
 алыpaн  
heryer, her alan, her bölge, her ülke ... Подробнее...
 алыг  
kesik, kesme ... Подробнее...
 алыздæм, алырдæм  
her yana, her tarafa, her yere, her yöne ... Подробнее...
| 1 | 2 | 3 |